SSV - Соларни системи Варна

ул. Уста Кольо Фичето 33, ЗПЗ , офис 1        089 854 7165       

Нужни документи за крайна оферта

Преди да получите оферта от нас, а в последствие и проект, трябва да имате уведомление към съответното дружество за Електроразпределение (ЕРП, ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО и т.н.). Прилагаме цитат от чл. 25а от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ): 

 "Крайният клиент трябва да подаде уведомление до оператора на мрежата, към която е присъединен обектът. В 14-дневен срок от получаване на уведомлението операторът предоставя допълнително споразумение към договора за достъп и пренос на крайния клиент, в което се посочват техническите изисквания към схемата на свързване на енергийния обект към електрическата уредба на крайния клиент и се регламентират правата и задълженията на страните, с цел гарантиране сигурността на електроенергийната система и недопускане постъпване на електрическата енергия и смущения в мрежата." 

 - GPS координати на обекта; 

 - Скици на имота(ако разполагате с такива); 

 - Снимков материал на покрива върху който ще се изгражда.

  За да получите крайна оферта за изграждане на ФвЕЦ е необходим оглед на обекта, оценка на покрива и ел. инсталацията.След заплащане на необходимите суми и упешно премиат оглед и оценка ще Ви върнем крайна оферта за изграждането на ФвЕЦ, заедно с договор за доставка, монтаж и краен срок за играждане, както и гаранционни срокове на продуктите и самата система.

МЕНЮ
Начало
За нас
Проекти
Блог
Услуги
Контакти
СОЛАРНИ СИСТЕМИ
Автономни
Мрежови
Хибридни
ПРОДУКТИ
Автономни
Мрежови
Хибридни
Панели
Инвертори
Крепежи
КОНТАКТИ
гр. Варна, ул. „Уста Кольо Фичето 33, ЗПЗ “ офис №1
089 854 7165
info@ssv-bg.com
office@ssv-bg.com
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Powered by Bluesun