SSV - Соларни системи Варна

ул. Уста Кольо Фичето 33, ЗПЗ , офис 1        089 854 7165       

План за възстановяване и устойчивост и процедура за изграждане на ВЕИ в комбинация със съоръжения за съхранение на енергия в предприятиятаГлавната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да допринесе за икономическото и социално възстановяване след кризата, предизвикана от пандемията на COVID-19. За постигане на тази цел са събрани различни инициативи и реформи, насочени към възстановяването на икономическия растеж и предоставянето на защита срещу негативни външни влияния.Планът слага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в съответствие с амбициозните цели на Зелената сделка.

Пряко насочени към бизнеса са следните 2 програми:
  1. ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ 
  2.  ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИ
I.
Програмата планира предоставянето на специфична подкрепа чрез безвъзмездни средства (грантове) и финансови инструменти на българските предприятия в ключови проблемни сфери, които забавят трансформацията им към цифрова, нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика. Освен че служи като средство за насърчаване на икономическата трансформация, успешното изпълнение на програмата ще стане и стимул за икономическото възстановяване на българските предприятия след негативните последици от икономическата криза, предизвикана от пандемията на COVID-19.
Програмата се състои от 2 фонда:

1.ФОНД РАСТЕЖ И ИНОВАЦИИ
2. ФОНД ЗЕЛЕН ПРЕХОД И КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Целта на "Фонд зелен преход и кръгова икономика" е да подкрепи МСП за въвеждане на решения в областта на кръговата икономика, така че същите да станат по-енергийноефективни и ресурсонезависими. По него също са предвидени 4 направления на подкрепа:
  1. Процедура за изграждане на ВЕИ в комбинация със съоръжения за съхранение.
  2. Процедура за кръгова и нисковъглеродна икономика.
  3. Гаранционен инструмент за енергийна ефективност и възобновяема енергия.
  4. Дялови инструменти за инвестиции в климатичен неутралитет и цифрова трансформация.

Ние от ССВ като отвърдена фирма в цялостното изграждане, монтиране и узаконяване на ФВеЦ сме надежден избор за ваш партньор, ако сте от одобрените кандидати по Програма за икономическо възстановяване - „Фонд зелен преход и кръгова икономика“ към направление  ”Процедура за изграждане на ВЕИ в комбинация със съоръжения за съхранение“.

Тази процедура подкрепя прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на ниво предприятие. За тази цел е предвидено безвъзмездно финансиране на МСП за изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравноморен режим на работа.

Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия от всички сектори с изключение на сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“.
ВАЖНО: Подкрепата на ниво отделно предприятие за изграждане на електрически мощности от ВИ за собствено потребление не може да надхвърля 1 МW.

Управлявайте бизненса си успешно с инвестиция за бъдещето.

Изберете ССВ за гарантирана надежност, бързо изпълнение, професионален монтаж и успешно изпълнение на вашия проект. 


МЕНЮ
Начало
За нас
Проекти
Блог
Услуги
Контакти
СОЛАРНИ СИСТЕМИ
Автономни
Мрежови
Хибридни
ПРОДУКТИ
Автономни
Мрежови
Хибридни
Панели
Инвертори
Крепежи
КОНТАКТИ
гр. Варна, ул. „Уста Кольо Фичето 33, ЗПЗ “ офис №1
089 854 7165
info@ssv-bg.com
office@ssv-bg.com
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Powered by Bluesun